martes, 2 de febrero de 2021

CATALUNYA: Teletreball a la Administració de Justicia. Marcatge horari remot (a partir del 3 de febrer)

A Intranet s’ha penjat la següent noticia:

“D'acord amb la previsió efectuada pel Departament de Justícia en el punt 5 de la Instrucció SRAJ 7/2020, de 18 de novembre, sobre pautes d’organització i sol·licitud de realització de funcions mitjançant teletreball del personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya davant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, la Sub-direcció General de Recursos Humans i Econòmics informa que ja està disponible el sistema de justificació horària per poder fer el marcatge horari remot els dies en què es presti el servei en la modalitat de teletreball.

El marcatge horari remot en la modalitat de teletreball entrarà en funcionament

a partir del dia 3 de febrer de 2021.

Podem consultar a la intranet la nota informativa sobre el procediment a seguir per formalitzar el fitxatge, juntament amb el manual d’usuari que conté totes les funcionalitats del Portal de Control Horari de l’Administració de Justícia:

-   Inici > Administració de justícia > Persones > Gestió del temps > Calendari, jornada i horari laboral > Control horari > Funcionaris


Cal accedir a ATRI i clicar 'Control horari

Administració de justícia' al menú 'Gestió del

temps' de la part esquerra de la pantalla.


Manual d'usuari


·         Manual del funcionari (1.2.21)


·         Nota informativa sobre el procediment a seguir per formalitzar el fitxatge (1.2.21)