jueves, 9 de mayo de 2019


ÚLTIMAS NOTICIAS. OPOSICIONES 2017-2018: FECHAS DE EXÁMENES PROMOCIÓN INTERNA Y TURNO LIBRE

El Departement de Justicia de la Generalitat nos ha enviado la siguiente notificación:

“Benvolguts/des,

Per al vostre coneixement, us informem que el Ministerio de Justicia ens ha comunicat que els exàmens de promoció interna estan previstos pels dies 29 (GPA) i 30 (TPA) de juny. Pel que fa al torn lliure, la previsió és començar els exàmens de GPA i TPA, com a molt aviat, la darrera setmana de setembre, i els d’Auxili Judicial, com a molt aviat, a partir de la darrera setmana de novembre. Tanmateix, ens han advertit que les dates de torn lliure encara són orientatives i poden ser susceptibles de modificacions.

Atentament”,


"Estimados / as,

Para su conocimiento, le informamos que el Ministerio de Justicia nos ha comunicado que los exámenes de promoción interna están previstos para los días 29 (GPA) y 30 (TPA) de junio. En cuanto al turno libre, la previsión es empezar los exámenes de GPA y TPA, como muy pronto, la última semana de septiembre, y los de Auxilio Judicial, como muy pronto, a partir de la última semana de noviembre. Sin embargo, nos han advertido que las fechas de turno libre todavía son orientativas y pueden ser susceptibles de modificaciones.


Atentamente ",